Tarief en praktijkinfo

 

Tarieven

Lichaamsgerichte therapie:€ 85,- (natuurgeneeskundige behandeling)
Lichaamsgerichte therapie (kort consult):€ 50,- (natuurgeneeskundige behandeling)
Zwangerschap/ Baby/ Kind therapie€ 85,- (natuurgeneeskundige behandeling)
Leefstijl orthomoleculair (uur):€ 85,- (natuurgeneeskundige behandeling)
Leefstijl orthomoleculair (kort consult):€ 50,- (natuurgeneeskundige behandeling)
Massage (55 min):€ 65,- (niet vergoed)
Massage (25 min):€ 40,- (niet vergoed)

Vergoeding

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de ‘natuurgeneeskundige’ behandelingen geheel of gedeeltelijk. Massage komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Check bij uw verzekeraar of u binnen een ‘aanvullend pakket’ verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. INNER BALANCE is aangesloten bij:

  • VBAG (Ver. ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze). 
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). 

Voor vergoeding is er geen verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos wijzigen of annuleren. Bij het niet of te laat annuleren wordt het volledige tarief in rekening gebracht. Een dergelijke factuur komt niet in aanmerking voor vergoeding door uw ziektekostenverzekering. 

Praktijk informatie

INNER BALANCE, Praktijk voor natuurgeneeskunde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34345879; het BTW nummer van de praktijk is: NL002096197B24. De praktijk dient aan diverse wetgeving te voldoen. Door op de rode tekst hieronder te klikken kunt u meer lezen over de genoemde onderwerpen. 

Wetgeving De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) Praktijk INNER BALANCE valt onder de Wkkgz en is aangesloten bij een geschillencommissie die goedgekeurd is. Voor Klacht- en tuchtrecht, zie hierboven. Voor meer informatie over de Wkkgz zie: brochure Wkkgz

Wet WGBO. In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen: de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren.  In overeenstemming met de WGBO zal ik u vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen. Dossier en geheimhouding Praktijk “INNER BALANCE” staat geregistreerd bij het College Persoonsbescherming. Dit houdt in dat ik alle gegevens die ik verkrijg veilig opberg zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.  

AVG Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  Voor de privacyverklaring zie hierboven.

Tarieven

Lichaamsgerichte therapie:€ 85,- (natuurgeneeskundige behandeling)
Lichaamsgerichte therapie (kort consult):€ 50,- (natuurgeneeskundige behandeling)
Zwangerschap/ Baby/ Kind therapie€ 85,- (natuurgeneeskundige behandeling)
Leefstijl orthomoleculair (uur):€ 85,- (natuurgeneeskundige behandeling)
Leefstijl orthomoleculair (kort consult):€ 50,- (natuurgeneeskundige behandeling)
Massage (55 min):€ 65,- (niet vergoed)
Massage (25 min):€ 40,- (niet vergoed)

Vergoeding

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de ‘Natuurgeneeskundige’ behandelingen geheel of gedeeltelijk. Check bij uw verzekeraar of u binnen een ‘aanvullend pakket’ verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen.

INNER BALANCE is aangesloten bij:
• V.B.A.G. (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze). Licentienr.: 2060800, Zorgverlenersnr.: 90-033235
• RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Reg.nr.: 911402

Aanvullende informatie

Voor vergoeding is er geen verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos wijzigen of annuleren. Bij het niet of te laat annuleren wordt het volledige consult tarief in rekening gebracht.

INNER BALANCE staat geregistreerd bij het College Persoonsbescherming. Dit houdt in dat zonder uw toestemming persoonlijke en medische gegevens niet aan derden worden verstrekt.

 

Contact

INNER BALANCE | Anja van Stralen
Praktijk voor natuurgeneeskunde
Burg. Weertsplantsoen 112, 2071 PK Santpoort-Noord | Centrum voor Persoonlijke Ontwikkeling: Achterbergsestraatweg 33, 3911 CR Rhenen
Tel: 06 51694810 | info@praktijk-innerbalance.nl

laatste blogs/evenementen